30 minuters pulshöjande aktivitet om dagen

Det finns mycket kvar att lära sig om hälsa och att hålla kroppen i god form. Vi har länge fått höra om att alla måste ut och röra på sig, och medan denna kunskap är ganska gammal är det först på senare tid som man har kunnat peka på exakt vad det är vi förbättrar genom detta.

Går man tillbaka i tiden något sade läkare ofta till sina patienter att de borde röra på sig mer, men som ett tillägg till medicin och eventuellt andra former av behandling. Idag ses dock motion och annan fysisk aktivitet som ett behandlingssätt i sig. Det kan faktiskt vara så att detta är den behandling som har en positiv påverkan på flest separata system och mekanismer i kroppen.

När man då börjar tala om vad som anses vara tillräcklig fysisk aktivitet utgår våra svenska myndigheter från forskningsresultat på studier som tittar på aktivitetsnivå som måste nås innan man börjar se hälsovinster. Slutsatserna från detta är vad som har lett till rekommendationen: 30 minuters pulshöjande aktivitet om dagen. Det har dock visat sig finnas lite förvirring kring detta. Detta avser aktivitet som är av minst måttlig aktivitet, så att man blir åtminstone lätt andfådd. Medan tiden går att dela upp under dagen är det rekommenderat att det inte ska delas upp mer än i tre separata pass om tio minuter var. Tro dock inte att det räcker med att springa upp för trapporna bara för att man kan känna sig andfådd efteråt.

Typen av aktivitet är ju mer eller mindre upp till var och en. Så länge man uppnår resultatet som beskrivs ovan följer man ju de riktlinjer som har lagts fram. Skaffar man bara sig en grundläggande uppsättning av träningskläder behöver man inte spendera mycket pengar på att hålla uppe aktivitetsnivån och således hälsan.

Men det läkare och hälsoexperter vill understryka är att detta är det minsta man kan göra och fortfarande se hälsoförbättringar. Man kan sammanfatta åsikten som att ”lite är bra, men mer är bättre”.