Den viktiga mentala hälsan

Nu för tiden är de flesta medvetna om att hälsa är mycket mer än bara kost och träning. Utöver den fysiska hälsan är den psykiska hälsan viktig, och svåra ämnen som psykisk ohälsa och sjukdom har blivit allt vanligare att tala om.

Något som alla inte vet är att den psykiska hälsan spelar en avgörande roll för hur vi mår fysiskt. Stress, ångest och oro kan sätta sig i kroppen och medföra flera svåra kroppsliga symtom. Att ta hand om din mentala hälsa gör dig alltså inte bara lättare till mods, utan också friskare!

Ta hand om din psykiska hälsa

För den som vill förbättra sin psykiska hälsa finns en rad olika alternativ. Ett sätt är att ta hjälp av någon av de många självhjälpsböcker som finns; där kan du exempelvis lära dig att tänka positivt, känna självkärlek eller bli mer framgångsrik.

Ibland känns det dock viktigt att prata med någon, och då är terapi ett klokt val. Med rätt terapeut kan alla människor må bättre och idag är det dessutom enkelt att få hjälp via nätet. Ytterligare en väg är att kontakta den allmänna vården.

Om psykiska problem påverkar din vardag bör du alltid vända dig dit, men även du som vill lära dig mer om mental hälsa kan hitta bra information på Vårdguidens hemsida.