När man känner av urologiska problem

Om du som medelålders man lider av urologiska problem, så är du inte ensam. I åldern 30-40 år är ca 10 % drabbade av nedre urinvägssymptom, och i åldersspannet 50-60 är varannan man drabbad. Andra urologiska besvär kan komma i form av problem med vattenkastning, urinstenar, inflammationer, urinretention med mera. Vad du kan göra när urologiska besvär uppkommer listar vi här.

Diagnostik urologiska problem

Beroende på vilka symptom du lider av kan diagnostiken av dina problem se olika ut för att du ska få den hjälp du behöver. Dock följer de ungefär samma process även om de specifika testerna kan se olika ut. Oftast börjar ditt besök med en allmän kroppsundersökning samt hälsoutvärdering. Du kan få en prostataundersökning och ultraljud för vidare diagnostik. Båda dessa test är snabba och smärtfria.

Provtagning

Det finns många olika prover som du kan få ordinerade av din läkare. Du som har besvär med blod i urinen, urin-eller blåshalsförträngning, eller misstänkt cancer kan få en optisk provtagning gjord. Under denna proceduren är du vaken och kan räkna med 30 minuter per besök. Du kan också behöva en biopsi vid misstanke om cancer. Detta test innebär att ett vävnadsprov tas från det misstänkta området och sedan analyseras i mikroskop.