Vad är hälsa?

Hälsa är ett mycket stort begrepp som betyder olika för olika personer. Vissa lägger stor vikt vid fysisk hälsa medan andra menar att den psykiska hälsan är den som väger tyngst gällande måendet. När WHO definierade hälsa poängterade de tre ”ben” som begreppet står på, fysisk-, psykisk- och social hälsa.

grön mat i form av ett hjärta

Men det går att lägga in betydligt fler kategorier gällande detta vilket en del synsätt gör. Enligt den holistiska synen på hälsa innefattar begreppet hälsa följande områden: Fysisk, Mental, Emotionell, Psykosocial, Andlig, Sexuell, Social och Miljö.

Oavsett vilket synsätt man väljer att gå efter så innebär hälsa ett flertal faktorer. Dessa i sin tur sitter mer eller mindre ihop. En person som inte mår bra psykiskt kommer generellt att röra sig mindre. Mindre fysisk rörelse kan ge sämre psykiskt mående och på detta sätt rör sig personen nedåt i en spiral.

Intresset för hälsa i Sverige är stort i jämförelse med många andra länder. Det märks inte minst genom att utbudet av hälsosammare livsmedel får allt större plats i matvarubutikerna, det finns flertal magasin inom området och kvällstidningarna är snabba med att tipsa om allt från bantningsdieter till vitaminkurer.

Däremot kan det vara svårt att mäta faktorer inom hälsa. Gällande fysisk hälsa är det relativt enkelt att mäta BMI, muskler m.m. men psykisk hälsa och andlig hälsa är betydligt svårare att mäta och utvärdera. Många gånger får personen helt enkelt gå efter hur man upplever det själv utifrån en känsla och kanske är det just detta som hälsa handlar om – att känna att man mår bra.