Välj Ekologiskt

Det finns flera skäl för oss att välja att äta ekologiskt och faktum är att vi inte bara skadar oss själva utan även naturen när vi väljer bort ekologiska varor. Att äta ekologiskt är också att ta ansvar för sin egen hälsa och för miljöns fortsatta utveckling, och det har väl inte undgått någon att klimat forskare världen över vädjar till oss ta ett större individuellt ansvar för den globala miljön. 

De kemiska bekämpningsmedlen som används på plantager över hela världen är inte bara skadliga för oss utan även för djuren och naturen, och visst är det konstigt att vi ändock överväger att stoppa i oss själva och våra barn produkter som framställts på detta sätt. Det vittnar om att människan behöver förstå digniteten av problemen på ett grundligare och mer omfattande sätt, och ett sätt att börja förstå hur viktigt det här faktiskt är, är att börja handla ekologiskt och sätta sig in i varför det borde vara det enda alternativet. Det finns gott om information på internet och i böcker som på ett tydligt och enkelt sätt förmedlar till oss varför vi tvunget och gemensamt måste sträva efter ett rent ekologiskt sortiment i butikerna.

Men något som kanske kan motivera oss att välja ekologiskt är de egna fördelarna som kommer med det, vi får alltså i oss så mycket färre skadliga gifter och mer vitaminer av att välja ekologiskt. Bananer är ett utmärkt exempel på en frukt som skulle kunna ge oss hög mättnadskänsla och mycket vitaminer, men dagens icke ekologiska bananer är starkt besprutade med skadligt och giftigt bekämpningsmedel som kan orsaka nervskador på odlings arbetarna och deras barn, och självklart påverkas även vi konsumenter. Att aktivt välja ekologiskt hjälper alltså människor, djur och natur i flera gynnsamma led.

Det är faktiskt förunderligt, men sant att det finns bekämpningsmedel i våra svenska vatten och till och med i regnet som faller ner över oss och om du väljer att konsumera ekologiskt kommer du också att bidra till att färre gifter får spridning i vår vackra och underbara natur.